Viešųjų pirkimų tarnybos duomenimis, daugiau kaip 60 proc. visų viešųjų pirkimų yra supaprastinti pirkimai, apie kuriuos buvo paskelbta, ir šie pirkimai sudaro apie pusę visų viešųjų pirkimų vertės. Apie 30 proc. pirkimų buvo skelbiami atvirojo konkurso būdu ir tai sudarė beveik 40 proc. visų viešųjų pirkimų vertės. Bendra viešųjų pirkimų vertė auga kasmet ir, 2018 m. duomenimis, pasiekė 4,25 mlrd. eurų.

Todėl tinkamas viešųjų pirkimų proceso, procedūrų ir pakeitimų išmanymas yra būtinas tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms.

Praeitais metais priimti viešųjų pirkimų pakeitimai turėjo didelę įtaką viešųjų pirkimų procesui. Pakeitimai apėmė:
• Konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą viešuosiuose pirkimuose;
• Pirkimo objekto skaidymą į dalis;
• Įtraukimų į nepatikimų tiekėjų sąrašus pagrindus ir galimybes;
• Pirkimui skirtų lėšų keitimo galimybes;
• Pasiūlymų vertinimą;
• Pirkimo sutarčių sudarymą žodžiu;
• Nacionalinio saugumo reikalavimus ir kt.

Norint tinkamai įvykdyti viešuosius pirkimus, ne ką mažiau svarbu yra išmanyti CVP IS sistemą: pirkimo sukūrimą, paskelbimą, kvietimo dalyvauti skelbimą, pirkimo skaidymą į pirkimo dalis, neskelbiamos apklausos vykdymą sistemoje bei pirkimų procedūrų ataskaitų skelbimą CVP IS.

Apie visus svarbiausius pakeitimus ir viešųjų pirkimų ypatumus galite plačiau sužinoti MB Mokymų klubo organizuojamuose mokymuose.

Mokymai